Iñaki Viñuela Fernández, Ertzaintza, Jefatura de Investigación Criminal y Policía Judicial. INICIATIVA DIVERSA R.P.E.

12556@ertzaintza.eusi-vinuela@euskadi.eus

 

Achegamento aos discursos e delitos de odio: a revitimización na interposición da denuncia.

 

Palabras Clave / Keywords: ODIO, VÍTIMA, FORMACIÓN, POLICíA, DENUNCIA

 

Resumo/Abstract:

A policía está na primeira liña do sistema de xustiza criminal e é o primeiro punto de contacto para moitas vítimas de delitos de odio. Sen as habilidades esenciais para identificar e investigar os delitos de odio contra as persoas LGBTI, a policía non pode garantir a xustiza e a protección das vítimas, gañar a confiaza das comunidades ou contribuír á aplicación xusta e transparente das leis de delitos de odio no Estado español.

A finalidade desta formación é proporcionar recursos, habilidades, destrezas, ferramentas e información, aos colectivos en risco de ser vítimas destes feitos delituosos. Desta forma, xerar a confianza e os coñecementos esenciais para previr, asesorar e acompañar á vítima, recompilando os datos necesarios na interposición da denuncia lgtifóbica.

 

Referencias bibliográficas / Webgrafía: 

– Código Penal español https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con

– Ley Enjuiciamiento Criminal LECrim https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/(1)/con

– “Guía para la Gestión Policial de la Diversidad”.  Open Society Justice Initiative http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-justice-initiative

Amnistía Internacional http://www.amnesty.org/es

– Ertzaintza: Delitos de Odio https://www.ertzaintza.euskadi.eus/lfr/web/ertzaintza/que-es-un-delito-de-odio

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para o seu correcto funcionamento. Ao premer no botón Aceptar, aceptas o uso destas tecnoloxías e o procesamento dos teus datos para estes propósitos.    Máis información
Privacidad