Rede Educativa Apoio de Galicia

LGBTIQ+

Quen somos

A Rede Educativa de Apoio LGTBIQ+ de Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro pioneira no ámbito do estado español que está formada por profesorado en activo que desenvolve as súas tarefas no contexto educativo regrado e non regrado de Galicia. Somos, por tanto, profesionais de todos os niveis educativos, dende infantil ata a universidade, e tamén educadorxs con responsabilidade no desenvolvemento de programas educativos. Todas as persoas que formamos parte da rede compartimos o claro compromiso de incluír e visibilizar a realidade LGBTIQ+ en todos os contextos educativos.

O noso nacemento

Co obxectivo de combater os prexuízos LGTBIfóbicos que constitúen a base sobre a que se sustentan as condutas discriminatorias, a invisibilización e o acoso por orientación sexual ou identidade de xénero, mais tamén ante a ausencia dun marco organizativo común, foron xurdindo nos últimos anos e por iniciativa autónoma diversos Equipos de apoio LGBTIQ+ en diferentes centros de ensino de toda Galicia como o IES Politécnico, o Carlos Casares e o IES A Guía de Vigo; o IES A Sangriña da Guarda; o IES As Barxas, o IES A Paralaia e o CEIP Plurilingüe de Tirán en Moaña; o Praia Barraña de Boiro; o Punta Candieira de Cedeira; o Castro Alobre de Vilagarcía, e un longo etcétera.

Nestes centros constituíronse asembleas de alumnado LGTBIQ+, deseñáronse actividades de sensibilización, concienciación e recoñecemento da diversidade afectivo-sexual ou familiar, constatándose a enorme necesidade tanto do alumnado que reclama estas iniciativas, coma do profesorado comprometido que quere desenvolvelas, por tecer redes de apoio, compartir experiencias ou recursos pedagóxicos e facer comunidade entre todo o profesorado pioneiro. 

A finais de agosto de 2019 Ana Ojea, profesora do IES Politécnico de Vigo, e Denís Vicente, do IES As Barxas de Moaña, tomaron a iniciativa creando un manifesto de adhesión e invitando a todo o profesorado de Galicia que estivese a traballar a diversidade afectivo-sexual e de xénero no seu centro a participar nunha primeira xuntanza en réxime de auto convocatoria. O 5 de outubro do 2019 tivo lugar o encontro na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, acatando o mandato de constituír unha asociación profesional e consensuando os seus obxectivos.  

A asociación constituíuse finalmente o 9 de maio do 2020. 

Actualmente conta con máis de 80 persoas asociadas repartidas o longo de toda a xeografía galega. 

Os piares da nosa acción

A nosa acción asociativa vén guiada pola práctica educativa que parte do dereito humano á educación e ao libre desenvolvemento da personalidade, así como a unha vida digna e libre de violencia, materializándose na intersección de tres eixos fundamentais que vertebran o noso proxecto educativo:  

A coeducación:
Acción educativa que potencia a igualdade real de oportunidades e a eliminación de calquera tipo de discriminación por razón de sexo ou xénero.
A educación en diversidade sexual, de identidade de xénero e familiar:
Práctica educativa que pon en valor a riqueza da diversidade humana e desenvolve estratexias para previr, detectar e intervir en calquera situación de discriminación por orientación sexual, identidade de xénero, expresión de xénero ou estrutura familiar.
A educación sexual integral:
Proceso educativo que trata os aspectos cognitivos, psicolóxicos, físicos e sociais da sexualidade para poder desenvolver relacións sexuais baseadas no respecto, na dignidade, na saúde e no benestar propio e das outras persoas.
Previous slide
Next slide

A Xunta coordinadora

Ana Ojea Alonso

Coordinadora

Profesora lesbiana visible de Cultura Audiovisual en Bacharelato de Artes. Responsable de Diversidade Sexual, de Identidade de Xénero e Familiar e Titora LGBTIQA+ no IES Politécnico de Vigo.

Organizadora do Festival Educativo de Cine LGBTIQA+ MECOPOL -Mostra Educativa de Curtas con Orgullo do Politécnico de Vigo-, festival de curtametraxes inclusivas con representación positiva de personaxes LGBT+ realizados por alumnado de ensino secundario.

Cofundadora, coordinadora e socia promotora da Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia.

Formadora de profesorado en diversidade sexual, de Identidade de Xénero e Familiar a través dos CFR/CAFI, colaboradora en diversas publicacións e na creación de recursos didácticos sobre diversidade sexual.

Marcos Barreira Baños

Vicecoordinador

Mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica no IES Valadares de Vigo. Centro educativo no que coordina o Club de Diversidade e forma parte do equipo de igualdade. Colabora na planificación das actividades dos Contratos-Programa IGUÁLA-T, CONVIVE e INCLÚE-T.

Psicomotricista e co Nivel 3 de lingua de signos española, a maiores dunha diversa e ampla formación en atención á diversidade, campo onde leva desenvolvendo o seu labor 22 anos, en diferentes contextos como son os CEE, CEIP e IES.

Socio promotor da Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia.

Formador de profesorado a través dos CFR/CAFI e colaborador na formación de profesorado para as oposicións ao corpo de mestras e mestres, especialidade pedagoxía terapéutica.

Mª Dolores Sánchez Blázquez

Secretaria

Profesora de Pedagoxía Terapéutica na ESO e Pedagoga especialista en Orientación Escolar e en Xestión e Dirección de Centros Educativos.

Traballa no CPI Manuel Suárez Marquier, O Rosal. Neste

centro participa no grupo VÍA (Visibilizar, Informar e Apoiar)

traballando a diversidade afectivo sexual e coordina o Proxecto Radio na Biblio.

Socia pioneira da Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de

Galicia.

Colabora cos CFR/CAFI na formación do profesorado que

quere traballar coa Radio escolar desde a inclusión.

Miguel Calvo Marques

Tesoureiro

Orientador educativo do corpo de profesores de secundaria. Licenciado en Psicoloxía.

A súa praza está no IES de Chapela. Actualmente, en comisión de servizos no Equipo de orientación específico de Pontevedra desenvolvendo o seu labor na especialidade de trastornos de conduta.

En cursos anteriores, no seu antigo centro, coordinador do equipo de igualdade e apoio ao alumnado LGBT. No marco do devandito proxecto: co-creador do podcast inclusivo Z-Millennials.

Socio pioneiro da Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia.

Traballa na Academia Nós como preparador de oposicións.

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para o seu correcto funcionamento. Ao premer no botón Aceptar, aceptas o uso destas tecnoloxías e o procesamento dos teus datos para estes propósitos.    Máis información
Privacidad