Rede Educativa Apoio de Galicia

LGBTIQ+

Quen somos

A Rede Educativa de Apoio LGTBIQ+ de Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro pioneira no ámbito do estado español que está formada por profesorado en activo que desenvolve as súas tarefas no contexto educativo regrado e non regrado de Galicia. Somos, por tanto, profesionais de todos os niveis educativos, dende infantil ata a universidade, e tamén educadorxs con responsabilidade no desenvolvemento de programas educativos. Todas as persoas que formamos parte da rede compartimos o claro compromiso de incluír e visibilizar a realidade LGBTIQ+ en todos os contextos educativos.

O noso nacemento

Co obxectivo de combater os prexuízos LGTBIfóbicos que constitúen a base sobre a que se sustentan as condutas discriminatorias, a invisibilización e o acoso por orientación sexual ou identidade de xénero, mais tamén ante a ausencia dun marco organizativo común, foron xurdindo nos últimos anos e por iniciativa autónoma diversos Equipos de apoio LGBTIQ+ en diferentes centros de ensino de toda Galicia como o IES Politécnico, o Carlos Casares e o IES A Guía de Vigo; o IES A Sangriña da Guarda; o IES As Barxas, o IES A Paralaia e o CEIP Plurilingüe de Tirán en Moaña; o Praia Barraña de Boiro; o Punta Candieira de Cedeira; o Castro Alobre de Vilagarcía, e un longo etcétera.

Nestes centros constituíronse asembleas de alumnado LGTBIQ+, deseñáronse actividades de sensibilización, concienciación e recoñecemento da diversidade afectivo-sexual ou familiar, constatándose a enorme necesidade tanto do alumnado que reclama estas iniciativas, coma do profesorado comprometido que quere desenvolvelas, por tecer redes de apoio, compartir experiencias ou recursos pedagóxicos e facer comunidade entre todo o profesorado pioneiro. 

A finais de agosto de 2019 Ana Ojea, profesora do IES Politécnico de Vigo, e Denís Vicente, do IES As Barxas de Moaña, tomaron a iniciativa creando un manifesto de adhesión e invitando a todo o profesorado de Galicia que estivese a traballar a diversidade afectivo-sexual e de xénero no seu centro a participar nunha primeira xuntanza en réxime de auto convocatoria. O 5 de outubro do 2019 tivo lugar o encontro na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, acatando o mandato de constituír unha asociación profesional e consensuando os seus obxectivos.  

A asociación constituíuse finalmente o 9 de maio do 2020. 

Actualmente conta con máis de 80 persoas asociadas repartidas o longo de toda a xeografía galega. 

Os piares da nosa acción

A nosa acción asociativa vén guiada pola práctica educativa que parte do dereito humano á educación e ao libre desenvolvemento da personalidade, así como a unha vida digna e libre de violencia, materializándose na intersección de tres eixos fundamentais que vertebran o noso proxecto educativo:  

A coeducación:
Acción educativa que potencia a igualdade real de oportunidades e a eliminación de calquera tipo de discriminación por razón de sexo ou xénero.
A educación en diversidade sexual, de identidade de xénero e familiar:
Práctica educativa que pon en valor a riqueza da diversidade humana e desenvolve estratexias para previr, detectar e intervir en calquera situación de discriminación por orientación sexual, identidade de xénero, expresión de xénero ou estrutura familiar.
A educación sexual integral:
Proceso educativo que trata os aspectos cognitivos, psicolóxicos, físicos e sociais da sexualidade para poder desenvolver relacións sexuais baseadas no respecto, na dignidade, na saúde e no benestar propio e das outras persoas.
Previous
Next

A Xunta coordinadora

Ana Ojea Alonso

Coordinadora

Profesora lesbiana visible de Cultura Audiovisual en Bacharelato de Artes, Titora LGBTIQA+ e Responsable de Diversidade Sexual, de Identidade de Xénero e Familiar no IES Politécnico de Vigo. Formadora de profesorado en diversidade sexoxenérica e familiar.

Noemí Díaz Vázquez

Vicecoordinadora

Profesora lesbiana visible de Bioloxía e Xeoloxía, Coordinadora do Grupo Feminista e de Apoio LGBT+ e do Contrato-Programa IGUÁLA-T no IESP Eusebio da Guarda da Coruña. Coeditora do plan de igualdade do centro e creadora de contidos para cursos do CFR.

Rocío Costa Camino

Secretaria

Profesora bisexual visible de Bioloxía e Xeoloxía, de Igualdade de Xénero e de Coeducación para o século XXI no IES Punta Candieira de Cedeira.
Coordinadora de Igualdade do centro e titora do grupo LGBT e feminismo.

Mariló Camiña Pérez

Tesoureira

Profesora de Lingua Castelá e Literatura e de Igualdade de Xénero no IES Carlos Casares de Vigo. Coordinadora de Igualdade do centro e do grupo de apoio LGBTI. Foi titora de Formación Inicial para a Igualdade do profesorado e relatora en cursos de Igualdade.

Marcos Barreira Baños

Vogal de Grupos de Proximidade

Mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica no CEIP Plurilingüe de Tirán, Moaña. Dinamizador do Plan de Igualdade e do Plan de Convivencia do centro. Coordinador dos Contratos-Programa IGUÁLA-T, CONVIVE e INCLÚE-T. Formador de profesorado a través dos CFR/CAFI.

Enrique Latorre Ruiz

Vogal de Grupos de Traballo

Filósofo e investigador na facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Os seus intereses céntranse nas epistemoloxías feministas, nos estudos de Ciencia, Tecnoloxía e Xénero (CTX) e nas sexualidades non normativas.
Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para o seu correcto funcionamento. Ao premer no botón Aceptar, aceptas o uso destas tecnoloxías e o procesamento dos teus datos para estes propósitos.    Máis información
Privacidad