Leis e normativa

Internacional

1990 Convención dereitos da infancia​

1997 Declaración universal dos dereitos sexuais

2000 Carta dereitos fundamentais Unión Europea

2007 Principios Yogyakarta Dereitos Humanos

2008 Declaración sobre os dereitos humanos sobre a orientación sexual e identidade de xénero das Nacións Unidas

2020 Estratexia para a Igualdade das Persoas LGBTIQ 2020-2025 da Comisión Europea

Estatal

1978 Constitucion española

2005 Lei fomento da educación e da cultura da paz

2005 Lei matrimonio igualitario España

2006 LOE

2013 LOMCE

2015 Lei de interrupción voluntaria do embarazo

2020 LOMLOE

2021 Lei orgánica de protección integral á infancia e a adolescencia frente á violencia

2023 Lei para a igualdade real e efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI

Autonómica

2014 Lei pola Igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia

2016 Plan Actuacións Igualdade Centros Educativos Galicia 2016-2020

2016 Protocolo Educativo Igualdade, non discriminación e liberdade de identidade de xénero-Xunta de Galicia

2019 Instrucións Plan de Igualdade

2022 Currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia

2022 Currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

2022 Currículo da Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

2022 Currículo do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Resumo Marco Normativo de Galicia en Educación en Diversidade Sexual, de Identidade de Xénero e Familiar

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para o seu correcto funcionamento. Ao premer no botón Aceptar, aceptas o uso destas tecnoloxías e o procesamento dos teus datos para estes propósitos.    Máis información
Privacidad